PROJEKT DRUHOVÁ DIVERZITA VYBRANÝCH LOKALIT V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE

GYMNÁZIUM CHOMUTOV - GYMNÁZIUM MARTIN


Představení projektu Erasmus+

Stručný popis projektu

17.-18.1. ledna se prostřednictvím první koordinační schůzky vedoucích pracovníků projektu ve slovenském Martině rozběhl dvouletý program Erasmus+, který studentům přinese velmi zajímavou možnost navázat nová přátelství mezi českými a slovenskými studenty z gymnázií v Chomutově a Martině. Projekt se nazývá "Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice" a je financován z evropského Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jedná se o příležitost užít si sportovních a přírodovědných aktivit během realizace dvou zajímavých výměnných pobytů.

Ve dnech 2.- 8.6. 2019 bude 30 českých studentů hostit 30 slovenských gymnazistů s jejich pedagogickým doprovodem v Čechách. V průběhu týdenního pobytu na kánoích splují řeku Berounku. Během této mobility budou studenti pod vedením svých pedagogů dokumentovat přírodní diverzity okolí Berounky v jejích přírodních parcích a chráněné krajinné oblasti. Následně společně sestaví digitální prezentace, popisující tento unikátní region České republiky. Chomutovští gymnazisté budou zcela jistě chtít ukázat jejich slovenským kamarádům během prvního a posledního dne pobytu i město Chomutov a svoji školu.

Ve dnech 15. - 21.9. 2019 pak čeští studenti zavítají do slovenského Martina, kde budou ubytováni v jednom z penzionů. Poznají zdejší gymnázium s jeho astronomickou observatoří a každý den budou podnikat "hvězdicově" turistické výšlapy do hor Malé i Velké Fatry, samozřejmě nezapomenou ani na Vysoké Tatry. Seznámí se se zdejší kulturou a historií, užijí si i zasloužený odpočinek v místních lázních. Studenti obou škol budou opět dokumentovat místní přírodní diverzity a posléze vytvářet digitální prezentace jako výstupy z projektu.

Motivace pro uskutečnění projektu

Zvýšit úroveň znalostí, dovedností a kompetencí účastníků projektu ohledně přírodních diverzit, ochrany přírody, geografie, historie a kultury vybraných oblastí v České a Slovenské republice, prostřednictvím projektu navázat nové sociální vazby mezi žáky a pedagogy různých národností a posílit tak multikulturní dimenzi v rámci společného evropského soužití, zabývat se sociální, jazykovou a kulturní rozmanitostí lokalit partnerských škol. Vytvořit učební výukové materiály vztahující se především k přírodní diverzitě obou lokalit a posílit tak školní vzdělávací programy nejen obou škol, ale i ostatních škol podobného typu v ČR a SR.

Cíle projektu

1.) zvýšit úroveň znalostí, dovedností a kompetencí účastníků projektu ohledně přírodních diverzit a ochrany přírody vybraných oblastí v České a Slovenské republice

2.) zvýšit úroveň znalostí a kompetencí účastníků projektu ohledně geografických a fyzikálních charakteristik vybraných oblastí v České a Slovenské republice

3.) zvýšit úroveň znalostí a kompetencí účastníků projektu ohledně kulturních a historických aspektů vybraných oblastí v České a Slovenské republice

4.) dosáhnout vyšší úrovně tělovýchovných a sportovních znalostí, dovedností a kompetencí u účastníků projektu (vysokohorská turistika, vodácké aktivity)

5.) vytvořit sociální a kulturní vazby mezi účastníky projektu jako prostředek posílení multikulturality v rámci EU, pochopit a vnímat sociální, jazykovou a kulturní rozmanitost evropského prostoru

6.) vytvořit nové digitální učební materiály s danou tématikou, které budou sloužit k naplňování školních vzdělávacích programů obou škol i ostatním školám podobného typu v obou účastnických zemích - podílet se tím na vytváření přitažlivějších vzdělávacích programů, přispět k ucelenějšímu využívání ICT ve výuce

7.) rozvinout a prohloubit u žáků i pedagogů vzájemný vztah mezi praxí a výzkumem (teorií)

Výstupy projektu

1.) Digitální výukové materiály z oblasti přírodovědy a geografie sdílené nejen oběma účastnickými školami, ale i ostatními školami v ČR a SR

2.) Digitální i materiální prezentace celého projektu na úrovni škol (Den otevřených dveří) i široké veřejnosti (Výstava vzdělávání, webové stránky škol, Facebook)

3.) Oficiální webové stránky projektu, zahrnující všechny informace o projektu a výstupy projektu

Pevně věříme, že příležitost se projektu zúčastnit studenty zaujme a náležitě si jej užijí. Digitální prezentace přírodních diverzit Čech i Slovenska se stanou užitečnými výukovými materiály nejen na zmíněných dvou školách, ale budou k dispozici i dalším základním a středním školám České a Slovenské republiky.